Numery kont i wpłaty

W tym roku szkolnym 2019/2020 obowiązuje już tylko jedno konto szkoły karate. Prosimy o wpłacanie na nie zarówno składek miesięcznych za zajęcia, jak i regulowanie opłat zaległych.

1. Fighter Szkoła Karate-do Mariusz Siebert
Nr konta: 26 1090 1450 0000 0001 3328 8069
Tytuł przelewu: opłata za szkolenie, imię i nazwisko uczestnika zajęć, szkoła nr, miejscowość

Płatne do 5-tego dnia każdego miesiąca: 160 zł.

Zajęcia przedszkolne (dwa razy w tygodniu) – płatne do 5-tego dnia każdego miesiąca: 160 zł.

2. Roczne składki członkowskie (płatne raz w roku) na stowarzyszenia sportowe trenujących w Swarzędzu (Swarzędz i Zalasewo), Suchym Lesie (Suchy Las, Biedrusko, Bolechowo) i Poznaniu prosimy wpłacać na poniższe konta:

Swarzędzki Klub Karate – do Fighter
Nr konta: 98 1090 1450 0000 0001 0153 1592
Tytuł przelewu: składka członkowska roczna, imię i nazwisko trenującego

Płatność raz w roku: 120 zł

Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter
Nr konta: 50 1090 1463 0000 0001 0604 2053
Tytuł przelewu: składka członkowska roczna, imię nazwisko trenującego

Płatność raz w roku: 120 zł

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego
Nr konta: 47 1090 1476 0000 0001 3364 7695
Tytuł przelewu: składka członkowska, imię nazwisko trenującego

Płatna raz w roku: 120 zł

3. Opłaty za egzaminy na stopnie karate:

  • 70 zł za jedną belkę
  • 90 zł za cały pas (ukończone 14 lat)

Swarzędzki Klub Karate – do Fighter
Nr konta: 98 1090 1450 0000 0001 0153 1592

Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter
Nr konta: 50 1090 1463 0000 0001 0604 2053

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego
Nr konta: 47 1090 1476 0000 0001 3364 7695